US 66 in Arizona

2024 White Mountain Balloon Festival Kick-off Concert, Lakeside Arizona 6/21

2024 White Mountain Balloon Festival Kick-off Concert and Balloon Glow, Lakeside, Arizona

White Mountain Balloon Festival Pancake Breakfast Lakeside 6/21-23

2024 White Mountain Balloon Festival Pancake Breakfast, Lakeside, Arizona

White Mountain Balloon Festival, Lakeside 6/21-23

White Mountain Balloon Festival Lakeside Arizona 6/21-23/24